с.Румянцево
Актуално

Програми

План-програма БДП 2022-2023г

програма за осигуряване на подкрепа  2022-2023

Програма за превенция на ранно напускане на училище 2022-2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022-2023г.

Седмично разписание за 1-вия срок на учебната 2022-2023г.

Актуализирана и утвърдена ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021Г. БДП

Мерки за подобряване качеството на образованието за учебната 2020-2021г.

Програма за предоставяне на ранни възможности на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020-2021г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020-2021 учебна година

часове графици за обучение

Седмично разписание 4 клас

Седмично разписание 3 клас

Седмично разписание -2 клас

Седмично разписание 1- клас

Седмично разписание – 5- 7 клас

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Утвърдена учебна програма – ИУЧ – Раздел Б 2018/2019

Утвърдена учебна програма – Раздел В – ФУЧ 2018/2019

Учебни програми 2017-18

Програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за равни възможности на деца от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *