с.Румянцево
Актуално

Правилници

Правила за безопасно сърфиране в интеренет

Правилник за дейността на училището-2022-2023г.

Мерки за преминаване от присъствено обучение обучение в електронна среда 2022-2023 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020-2021 учебна година

Програма за предоставяне на ранни възможности на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за подобряване качеството на образованието за учебната 2020-2021г.

Правилник за дейността на ОУ Христо Ботев за учебната 2020-2021г.

 

Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение za Covid-19 за учебната 2020-2021г.

Правила за работа в условия на СOVID-19 и мерки за учебната 2020-2021г.

Правилник за дейността на училището – 2018/2019 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието 2018/2019 г

Правилник за дейността на училището 2018/2019 г.