с.Румянцево
Актуално
ОУ“Христо Ботев“ с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч; Пощенски код: 5782; ул.“Централна“ №18; Телефон:06985/2216; GSM:0897288308; E-mail: ou_rum@abv.bg