с.Румянцево
Актуално

Графици

Седмично разписание и дневен режим за 1-вия срок на учебната 2022-2023г.

Седмично разписание за часовете за 2-ри срок 2021-2022г Присъствено обучение и ОРЕС

График Проектни дейности 1 клас

График Проектни дейности 2 клас

График Проектни дейности 3 клас

График-Педагогически съветник-от-29.03.2021-до-02.04.2021

График-Педагогически съветник-от-22.03.2021-до-26.03.2021

Седмично разписание за периода 22.03 – 31.03.2021 г.

График за провеждане на консултации за 2-ри учебен срок 2020-2021г.

Седмично разписание за периода ОТ 30.11.2020г.. ДО 04.12.2020г.

Алтернатривно дневно разписание за 4 клас по време на обучение в електронна среда

Седмично разписание на часовете за първия срок на учебната 2020-2021г.

Седмично разписание за периода 01.06-05.06.2020г.

График_Гражданска 18.05-22.05.2020

График Гражданска от 14.05 -15.05.2020

Седмично разписание за часовете от 11.05.2020г. до края на учебната година

СЕДМИЧНО Разписание за периода 04.05-08.05.2020

График Педагогически съветник от 27.04. до 30.04.2020

График за седмицата на Красимира Петрова-ресурсен учител 21.04-08.05.20 год.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ЧАСОВЕТЕ ОТ 27.04-30.04.

График Педагогически съветник от 21.04 до 24.04.2020

Седмично разписание за периода от 21.04.2020г. до 24.04.202г.

График за обучение през периода 13.04. – 16.04.2020г.

Седмично разписание за периода 06.04-10.04

Графици за периода 30.03 – 03.04. 2020 г.

Графици за периода 23 – 27 март

часове графици за обучение

Седмично разписание – 5- 7 клас

Седмично разписание 1- клас

Седмично разписание -2 клас

Седмично разписание 3 клас

Седмично разписание 4 клас

График на приемно време на учителите