с.Румянцево
Актуално

Бюджет

Информация за изпълнение на делигиран бюджет III-то тримесечие на 2023г.

Информация за изпълнение на делигиран бюджет II-ро тримесечие на 2023г.

Бюджет за І -во тримесечие на 2023г.

Информация изпълнение делегиран бюджет 4-то тримесечие на 2022 г.

Изпълнение на делигирания бюджет за третото тримесечие на 2022г

Изпълнение на делигиран бюджет за второто тримесечие на 2022 г.

Изпълнение на делигиран бюджет за 1-то тримесечие за 2022г.

План на бюджета за 2022г.

Информация изпълнение делегиран бюджет 4-то тримесечие 2021

Информация изпълнение делегиран бюджет 3-то тримесечие 2021

Информация изпълнение делегиран бюджет 2-ро тримесечие 2021 г.

Изпълнение на делигиран бюджет за първото тримесечие на 2021 г.

Изпълнение на делигиран бюджет за четвъртото тримесечие на 2020г.

Изпълнение на делигиран бюджет за третото тримесечие на 2020г.

Изпълнение бюджет второ тримесечие 2020

Отчет първо тримесечие за 2020 г.

Информация за изпълнение на делигиран бюджет за първото тримесечие на 2020 г.

Информация и отчет за четвъртото тримесечие 2019 г.

Отчет трето тримесечие 2019 г.

Отчет второ тримесечие 2019 г.

Отчет първо тримесечие 2019 г.

Утвърден Бюджет 2019 г.

Бюджет 4-то тримесечие 2018

Информация за изпълнението на делигиран бюджет за 3-то тримесечие на 2018г.

Бюджет второ тримесечие 2018

Бюджет 2018

Бюджет 1-во тримесечие 2018

Бюджет 1-во тримесечие 2018

Бюджет –  първо тримесечие 201

Бюджет 2-ро тримесечие 2017 Бюджет- второ тримесечие 2017

Бюджет- трето тримесечие. 24.11.2017

Бюджет IV-то тримесечие 2017г.

Бюджет IV-то тримесечие 2017г.