с.Румянцево
Актуално

Ученически съвет

Ученически съвет през учебната 2020/2021 година

  1. Алисия Янкова Асенова – 5 клас
  2. Красимир Асенов Асенов – 6-а клас
  3. Ленка Каменова Славчева – 6-б клас
  4. Николета Петкова Табакова – 7-а клас
  5. Красимир Данаилов Красимиров – 7-б клас

 

 

Ученически съвет през учебната 2018/2019 година

1. Николета Петкова Тaбакова   5-а клас

2. Борислава Атанасова Георгиева   5-б клас

3. Пенко Цветанов Иванов  6-а клас

4. Валентина Цветанкова Лазарова  6-б клас

5. Анна-Рая Анатолиева Михайлова  7-а клас