с.Румянцево
Актуално

Ученически съвет

Ученически съвет през учебната 2018/2019 година

1. Николета Петкова Тбакова   5-а клас

2. Борислава Атанасова Георгиева   5-б клас

3. Пенко Цветанов Иванов  6-а клас

4. Валентина Цветанкова Лазарова  6-б клас

5. Анна-Рая Анатолиева Михайлова  7-а клас