с.Румянцево
Актуално

Проекти

Равен достъп до образование“- 2022-2023г.

Продължаваме заедно- за преодоляване на последствията причинени от пандемията 2022-2023г.

Игра на приказки 2022-2023

АПСПО 2022-2023

Подкрепа на деца от уязвими групи Община Луковит

 

 

Занимания по интереси

Проект Социално-икономическа интеграция в Луковит

Представителна изява ,,Клуб ИТ“- 6 клас

https://ourumqncevo.com/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%98%D0%A2%E2%80%9C-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%E2%80%93-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5.pdf

Представителна изява ,,Клуб ИТ“- 7 клас

https://ourumqncevo.com/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%98%D0%A2%E2%80%9C-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.