с.Румянцево
Актуално

Обществен съвет

Протокол 4 07.04.2020 г.

Покана 07.04.2020 г.

Покана 11.03.2020 г.

Протокол 3 от 11.03.2020 г.

Членове на обществен съвет 2019-2020

Протокол 2 10.01.2020 г.

Покана 10.01.2020 г

Протокол №1 02.12.2019 г.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища 2019/2020 г.

Протокол 7 от 11.09.2019 г.

Покана 11.09.2019 г.

Протокол 6 05.07.2019 г.

Покана 11.10.2019 г.

Покана 05.07.2019 г.

Протокол 5 от 05.04.2019

Покана 05.04.2019

Покана 28.03.2019

Протокол 4 28.03.2019

Протокол 3 01.03.2019

Покана 01.03.2019

Членове на Обществен съвет

Покана 11.10.2018

Протокол 7

Протокол 8

Покана 07.01.2019

Протокол 1 – 11.10.2018

Протокол 2 -07.01.2019

Протокол 9

Протокол 10

Протокол 11

Протокол 12

Протокол 13

Становище към протокол 11

Покана

Протокол № 2 от 20.03.2017 год. на Обществения съвет към ОУ,,Христо Ботев”с.Румянцево

Учредителен протокол и Заповед Обществен съвет

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6