с.Румянцево
Актуално

Колектив

Мария Тодорова Иванова директор Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
Петя Микова Дунчева зам. директор АСД  
Снежана Цветанова Йончева главен учител Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата
Надеджда Бойчева Ралчева старши учител начален етап Начален учител, Английски език
Евгения Борисова Георгиева старши учител начален етап Начален учител
Христинка Руменова Петрова старши учител начален етап Начален учител
Виктория Петьова Иванова старши учител начален етап Начален учител
Иван Бориславов Цанков старши учител учител прогимназиален етап Български език и литература
Петко Маринов Георгиев старши учител учител прогимназиален етап Математика
Галина Радкова Ангелова старши учител учител прогимназиален етап Руски език
Данаил Малинов Димитров ръководител направление – ИКТ Информационни технологии
Иванка Любомирова Цветанова старши учител учител прогимназиален етап Биология и здравно образование, Човекът и природата,Физическо

възпитание и спорт

Йорданка Павлова Лалова старши учител учител прогимназиален етап История и цивилизация, География и икономика
Румяна Маринова Стефанова старши учител учител прогимназиален етап Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
Галя Цветанова Цокова старши учител на група ЦДО начален етап  
Снежана Иванова Цветкова старши учител на група ЦДО начален етап  
Емануела Димитрова Гетова учител на група ЦДО начален етап  
Николай Василев Стефанов старши учител на група ЦДО  
Величко Богомилов Иванов старши учител на група ЦДО прогимназиален етап  
Стоян Николаев Стоянов възпитател интернатна група  
Емил Методиев Емилов възпитател интернатна група  
Цветомира Маринова Стефанова учител подготвителна група