с.Румянцево
Актуално

Колектив

Мария Тодорова Иванова директор Педагогика. Управление на образованието
Петя Микова Дунчева зам. директор учебна дейност
 География и икономика
Румяна Маринова Стефанова старши учител начален етап ПНУП
Емануела Димитрова Гетова учител начален етап ПНУП
Евгения Борисова Георгиева старши учител начален етап ПНУП
Христинка Руменова Петрова старши учител начален етап ПНУП
Иван Бориславов Цанков старши учител учител Български език и литература
Данаил Малинов Димитров РН „ИКТ“ Информационни технологии.

История и цивилизации

Галина Радкова Ангелова
старши учител прогимназиален етап Руски език
Величко Богомилов Иванов учител прогимназиален етап Математика

Физика и астрономия

Николай Василев Стефанов
старши учител прогимназиален етап
Изобразително изкуство. Технологии и предприемачество
Иванка Любомирова Цветанова старши учител учител прогимназиален етап Биология и здравно образование, Човекът и природата

Физическо

възпитание и спорт

Валя Ивова Стаменова Учител ЦОУД прогимназиален етап
Емил Методиев Емилов Учител ЦОУД прогимназиален етап
Ани Делиева-Иванова Учител ЦОУД начален етап  
Галя Цветанова Цокова Учител ЦОУД начален етап  
Таня Валентинова Трифонова Учител ЦОУД начален етап  
Мери Ивова Янчева Учител разновъзрастова трета и четвърта група  
Пенка Николаева Гражданска Педагогически съветник  
Ценка Георгиева Образователен медиатор  
Галя Илиева Образователен медиатор