с.Румянцево
Актуално

История на училището

Историята на училището в село /Блъсничево/ Румянцево започва след Освобождението на България от турско робство. През 1880 г. в една изоставена помашка къща се отваря училище. Имената на първите учители не са известни.

Запазени са добри спомени за учителите Стефан Вацов от с. Осиковица и Георгиев от с. Черни Вит – учителствали непосредствено след откриването на училището.

През 90-те години на миналия век в училището се задържат за по-продължително време местните учители – Пано Миховски и Георги Марков, под прякора Лешника.

Неизвестно по чия инициатива и под чие ръководство през 1884 г. сред изоставените турски гробища сред селото / мястото на нашето училище/ се издига първата училищна сграда.

До Балканската война това е единствената сграда, покрита с керемиди. Училището е било построено по план и е било тристайно. Стаите му са били с размери 6/9 метра, за да отговарят на тогавашните норми за класен състав от 50 и повече ученика. Стаите се оказват недостатъчни. Всяка година едно от отделенията е учило в мазето на съседна къща.

Училището е било начално. Учениците, които са искали да продължат образованието си, са ходили в Луковитската прогимназия. Броят им е бил към 100. Това дава повод да се търсят форми за откриване на местна прогимназия в селото.

По инициатива на Васил Вацов, Иван Ценов, Димитър Петков, Димитър Димов се изгражда комитет за откриване на прогимназия. В него влизат и родители: Иван В. Йоловски и Павел Петков.

Закипява трескава работа . Осигурява се помещение за училище. За такова е избрана голямата къща на Петър Петков Царски. Започва се необходимото преустройство, в което участват голяма част от населението  – кой с каквото може да помогне в голямото дело.

На 01.09.1920 г.  с водосвет се открива частна прогимназия на родителска издръжка. За директор е назначен Димитър Петков, а по-късно – Иван Цаков. Като частна прогимназия просъществува до 20.10.1920 г.

По препоръка на училищният инспектор Петко Велев, Министерство на просветата признава прогимназията за държавна. Всички учители са местни хора, загрижени не само за учебното дело, но и за културното и общественото развитие на собственото си село.

Към настоящият момент училището функционира като основно училище за обучение на ученици от първи до седми клас и една подготвителна група към него.

През 2020 г. се навършват 100 години от създаването на училището.

 

Информацията е извлечена от летописната книга на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Румянцево.