с.Румянцево
Актуално

Новини и актуална информация

Информация за епидемичната обстановка 03.05-07.05.2021 г.

Притовоепидемични мерки 1.05-31.05.2021 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки 1.05-31.05.2021 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за обучението на учениците за периода 1.05-31.05.2021 г.

Информация за епидемичната обстановка 26.04-29.04.2021 г.

Информация за епидемичната обстановка 19.04.-23.04.2021 г.

Информация за епидемичната обстановка 12.04-16.04.2021 г.

Информация за епидемичната обстановка 22.03-26.03.2021 г.

Информация за епидемичната обстановка 15.03-19.03.2021 г.

Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

Информация за епидемичната обстановка 08.03-12.03.2021 г.

Информация за епидемичната обстановка 30.11.2020-04.12.2020г.

Информация за епидемичната обстановка 23.11-27.11.2020г.

Заповед №171 от 18.11.2020г. – Носене на лични предпазни средства маска, шлем.

Заповед РД-01-204от13.11.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки

Информация за епидемичната ситуация в ОУ Христо Ботев за периода 09.11-13.11.2020г.

Заповед РД – 01-651 от 11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед РД 09 – 3158 от 11.11.2020г. на Министъра на Образованието и науката

Съобщение епидемична обстановка 11.11.2020г.

Съобщение епидемична ситуация 03.11-06.11.2020г.

Съобщение епидемична ситуация 26.10-29.10.2020г.

Заповед №РД-01-186 от 27.10.2020г.

Съобщение епидемична ситуация 19.10-23.10.2020г.

Съобщение епидемична ситуация 05.10-09.10.2020г.

Информация за епидемичната ситуация 28.09.-02.10.2020г.

Информация за епидемичната ситуация в училището 21.09-25.09.2020г.

Информация относно епидемичната ситуация